Campania

logoAcA?iunea nu este A�ndreptatA? nici A�mpotriva administraA?iei locale AYi nici A�mpotriva proprietarului clA?dirii, Arhiepiscopia Sucevei AYi RA?dA?uA?ilor. AcA?iunea se vrea doar un semnal de alarmA? care poate urgenta discuA?iile dintre PrimA?rie AYi Arhiepiscopie, A�ntr-un cuvA?nt, gA?sirea cA?t mai urgentA? de soluA?ii. Se pare cA? ne aflA?m A�ntr-un blocaj comunicaA?ional, cele douA? pA?rA?i nereuAYind sA? ajungA? la o decizie comunA?. AZn acest caz, trebuie sA? demonstrA?m cA? dornenii au un cuvA?nt de spus AYi nu rA?mA?n impasibili la distrugerea clA?dirii Cazinoului, care este un monument istoric de clasA? A, adicA? un monument de importanA?A? naA?ionalA?. Ne dorim sA? formA?m o echipA? unitA?, care va A�lupta A�mpreunA? pentru ca aceastA? moAYtenire culturalA? sA? fie transmisA? AYi generaA?iilor viitoare. AAYa cum A�n secolul al XIX-lea s-a reuAYit realizarea monumetului datoritA? colaborA?rii comunitA?A?ii dornene cu imperiul Austro-Ungar, la fel putem AYi noi sA? colaborA?m AYi sA? evitA?m pierderea irecuperabilA? a Cazinoului ca parte a patrimoniului naA?ional.

subutex for sale online.

Mai multe